KRUG Grande Cuveé 75cl

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja andmetöötluspõhimõtted

1. Mis on käesoleva andmetöötluspõhimõtete eesmärk?

1.1. Need isikuandmete töötlemise põhimõtted on avaldatud, andmaks teavet selle kohta, kuidas ettevõte Liquid Trade OÜ (edaspidi Jarin Juomat) töötleb Teie isikuandmeid:

1.1.1. kui  sooritate ostu Jarin Juomat E-poes, sh kui loote Jarin Juomat E-poes konto;

1.1.2. kui Jarin Juomal on seadusest tulenev kohustus töödelda teie isikuandmeid;

1.1.3. kui osalete Jarin Juomat kampaaniates, üritustel ja koolitustel;

1.1.4. kui suhtlete Jarin Juomat sotsiaalmeediakontodega;

1.1.5. kui esitate Jarin Juomale päringu, kaebuse või muul põhjusel pöördute Jarin Juomat poole;

1.1.6. kui külastate Jarin Juomat veebilehte/E-poodi (küpsised);

1.2. Käesoleva andmetöötluspõhimõtete kohaselt võivad olla isikuteks, kelle isikuandmeid Jarin Juomat töötleb, juriidilisest isikust kliendid või füüsilisest isikust kliendid, edaspidi kliendid.

2. Teave Jarin Jumat, kui andmetöötleja, kohta

2.1 Ettevõte Liquid Trade OÜ  (registrikood 14029839, aadress Paekaare tee 2 Viimsi vald, 74010 Eesti, e-post info@jarinjuomat.fi) on teie isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmete kaitse eest vastutav isik Jarin Juomas on Martin Kink, kellega on võimalik ühendust võtta käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud küsimustes e-posti martin@jarinjuomat.fi teel.

3. Mis on isikuandmed ja nende töötlemine?

3.1. Käesolevas andmetöötluspõhimõtetes mõeldakse isikuandmete all kõiksugust teavet, mida Jarin Juomat Teie, kui füüsilise isiku, kohta kogub ja mida on võimalik kasutada Teie tuvastamiseks ning mida säilitatakse elektroonilisel või mis tahes muul viisil.

3.2. Isikuandmete hulka kuulub igat liiki teave, mille alusel on võimalik Teid otseselt või kaudselt tuvastada nt eesnimi, perekonnanimi, aadress, IP-aadress, e-posti aadress, telefoninumber, Teie fotodel, pangakaardi number jne.

3.3. Samuti hõlmavad isikuandmed Teie kohta avalikult kättesaadavat teavet, millele Jarin Juomat pääseb ligi, kui võtate Jarin Juomaga ühendust mis tahes sotsiaalmeediavõrgustiku kaudu või suheldes Jarin Juomat sotsiaalmeediakontodega.

3.4. Käesoleva andmetöötluspõhimõtete kohaselt on isikuandmete töötlemine Teie isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

4. Isikuandmete töötlemise juhud

4.1. Alljärgnevad punktid 5-10 kirjeldavad olukordasid, millal Jarin Juomat Teie isikuandmeid töötleb, milliseid isikuandmeid töötleb, millisel alusel, mis eesmärkidel ning kui kaua Prike neid isikuandmeid säilitab.

5. Isikuandmete töötlemine: Jarin Juomat e-poes ostu sooritamisel

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

5.1. Jarin Juomat e-poest kauba ostmisel külalisena (ostate kaupa mitte kasutaja konto kaudu sisenedes) töötleb Jarin Juomat Teie isikuandmeid Teile kauba tarnimise ja arve väljastamise eesmärgil, mh teavitamaks Teid kauba tellimuse olekust ja kauba üleandmise vajadusest.

5.2. Juhul, kui loote E-poest kauba ostmiseks kasutajakonto töötleb Jarin Juomat Teie isikuandmeid lisaks kauba tarnimise eesmärgile ka Teile allahindluste (nt sünnipäeval) pakkumise, toodetest ja üritustest teavitamise eesmärgil, milleks Jarin Juomat loob Teile konto ja haldab seda.

5.3. Luues konto jagab Jarin Juomat Teile vastava nõusoleku andmise korral e-kirja teel infot toodete ja ürituste kohta.

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

5.4. Kauba tarnimiseks ja arve väljastamiseks töötleb Jarin Juomat mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, makseinfo (pangakonto number, pangakaardi number), tarneviis, tellimuse number.

5.5. Kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks töötleb Jarin Juomat lisaks eelnimetatule mh veel järgmisi Teie isikuandmeid: sünniaeg, autentimisandmed (nt konto parool), ostuajalugu (varem ostetud tooted, summad, ostu sooritamise kuupäev(ad), keeleseaded.

Isikuandmete säilitamise aeg:

5.6. E-poest külalisena kaupa ostes säilitab Jarin Juomat kauba tarnimiseks ja arve väljastamiseks vajalikke isikuandmeid 3 (kolm) aastat arvates ostu sooritamisest.

5.7. Kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks säilitatakse isikuandmeid senikaua, kuni Te kontot kasutate.

Töötlemise alus:

5.8. Jarin Juomat E-poest kauba ostmiseks ei ole kasutajakonto loomine kohustuslik. Kaupa võib osta ka külalisena. Külalisena esitatud isikuandmeid ei kasutata Teile konto loomiseks, vaid need on minimaalselt vajalikud isikuandmed, mida Jarin Juomat vajab Teile kauba tarnimiseks ja arve väljastamiseks. Külalisena kaupa ostes küsitavate isikuandmete esitamata jätmisel ei ole Jarin Juomal võimalik Teile kaupa müüa.

5.9. Jarin Juomat edastab Teile teavitusi Jarin Juomat toodete ja ürituste kohta Teie antud nõusoleku alusel, mille saate alati tagasi võtta võttes Jarin Juomaga ühendust käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil või vajutades loobumise nuppu iganädalases infokirjas.

6. Isikuandmete töötlemine: seadusest tuleneva kohustuse puhul

6.1. Jarin Juomat võib nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas olete vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana. Teie vanust tõendavaid isikuandmeid küsitakse Eesti Vabariigi seaduste alusel, mis keelavad alkohoolsete jookide müümise alla 18-aastastele isikutele.

6.2. Isikut tõendava dokumendi mitte esitamisel on õigus Jarin Juomal Teile kaupa mitte müüa.

6.3. Eelnimetatud isikuandmeid Jarin Juomat ei kogu.

7. Isikuandmete töötlemine: Jarin Juomat kampaaniates, üritustel ja koolitustel osalemisel

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

7.1. Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid, kui osalete Jarin Juomat üritustel, eesmärgiga suurendada Jarin Juoma tähelepandavust reklaamides Jarin Juomat ning reklaamida Jarin Juomat tarnijate tooteid.

7.2. Jarin Juomad töötleb Teie isikuandmeid, kui osalete Jarin Juomat koolitustel, eesmärgiga suurendada Jarin Juomat tähelepandavust reklaamides Jarin Juomat ning tutvustada Jarin Juomat tarnijate tooteid.

7.3. Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid, kui osalete Jarin Juomad kampaaniates, Teile välja loositud/võidetud auhinna üleandmiseks.

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

7.4. Jarin Juomad üritusel ja koolitustel osalemisel töötleb Jarin Juomat mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, teie kujutis, teie kõik muud isikuandmed ja tegevus, mis on nähtav foto ja videosalvestuste tegemise üritusealas: foto, video, audio.

7.5. Jarin Juomat kampaaniates osalemisel töötleb Jarin Juomad mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, aadress.

Töötlemise alus:

7.6. Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid koolituse korraldamise või kampaania auhinna üleandmiseks Teie nõusoleku alusel. Keeldudes koolituseks või kampaaniaks isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisest ei saa Jarin Juomat korraldada Teile koolitust või võimaldada Teile kampaaniast osavõttu.

7.7. Üritustest fotode ja videosalvestiste kasutamiseks on Jarin Juomal õigustatud huvi oma kaubamärki turundada ja kajastada toimunud üritusi (või üritusi, millest Jarin Juomat osa võttis). Jarin Juomat lubab, et ei kahjusta selliste fotode ja videosalvestiste kasutamisega Teie mainet ja väärikust.

Isikuandmete säilitamise aeg:

7.8. Üritustel, koolitusel või kampaanias osalemisega saadud isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat pärast ürituse, koolituse või kampaania toimumist.

8. Isikuandmete töötlemine: Sotsiaalmeedia platvormi kasutamisel

8.1. Isikuandmeid, mille te annate Jarin Juomat sotsiaalmeedia kaudu, kui lävite Jarin Juomat kontoga (sealhulgas teatiste, nupu „meeldib“ kasutamise ja muu sellise suhtluse teel), töötleb Jarin Juomat vastava sotsiaalvõrgustiku haldajatega ühiselt isikuandmete kaasvastutavate töötlejatena.

8.2. Suhtlusvõrgustike Facebook ja  Instagram isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation).

9. Isikuandmete töötlemine: Jarin Juomaga kontakteerumisel seoses päringu, kaebuse või muul põhjusel

9.1. Jarin Juomaga saate ühendust võtta mitmel viisil: telefoni (+372 5886 8679) või e-posti teel (info@jarinjuomat.fi või martin@jarinjuomat.fi) või sotsiaalmeediakontode kaudu. Jarin Juomat võtab kõik sõnumid isiklikult vastu, vaatab need üle ja vastab.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

9.2. Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid, kui esitate Jarin Juomale päringu, kaebuse või kontakteerute Jarin Juomaga muul põhjusel. Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid selleks, et analüüsida päringu, kaebuse või muu pöördumise sisu alusel selle põhjendatust ning vajadusel lahendada Teie kaebus või vastata päringule (sh ettepanekule, märkusele, küsimusele, tagasisidele, pakkumistele jne).

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

9.3. Päringule või muule pöördumisele vastamiseks või kaebusele lahendamiseks töötleb Jarin Juomat mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, aadressi, telefoninumber, e-posti aadress, kaebuse kirjeldus ja dokumendid, mis tõendavad nõude olemasolu, päringu sisu.

Töötlemise alus:

9.4. Eelnimetatud isikuandmeid töötlemata ei ole Jarin Juomal võimalik Teie kaebust lahendada ega päringule või muule pöördumisele vastata.

9.5. Päringu, kaebuse või muu pöördumise lahendamisel ja vastamisel töödeldavate isikuandmete töötlemise aluseks on Jarin Juomal õigustatud huvi.

Isikuandmete säilitamise aeg:

9.6. Kõiki Teie isikuandmeid, mis on seotud kaebuse, päringu või muu pöördumisega säilitatakse mitte kauem kui 2 (kaks) aastat kaebuse, päringu või muu pöördumise kättesaamisest. Kui kaebuse lahendamine või päringule vastamine võtab kauem aega või kui nendega seonduvalt on pooleli õiguslik vaidlus, võidakse Teie isikuandmeid säilitada kauem. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni 1 (üks) aasta peale seda kui kaebus on lahendatud või õiguslik vaidlus on lõppenud. Juhul, kui kaebus lahendatakse kompromisskokkuleppe sõlmimise teel, säilitatakse Teie isikuandmeid 3 (kolm) aastat peale vastava kokkuleppe sõlmimist.

10. Isikuandmete töötlemine: Jarin Juomat kodulehe külastamisel (küpsised)

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

10.1. Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid, kui külastate Jarin Juomat veebilehte (E-poodi). Jarin Juomat kasutab E-poe funktsionaalsuste tagamiseks küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis aitavad Jarin Juomal jälgida ja parandada veebilehe funktsionaalsust ja kasutatavust, mh kogudes Teie kohta isikuandmeid.

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

10.2. Jarin Juomat töötleb küpsiste abiga mh järgmisi Teie isikuandmeid: Teie poolt veebilehel vaadatavad toodete ajalugu, teostatud tegevused, valitud keeleseaded, sisestatud konto autentimistunnused.

Isikuandmete säilitamise aeg:

10.3. Küpsistega kogutavaid isikuandmeid säilitatakse vastavakt küpsise säilimisajale, kas sesoonselt või püsivalt.

10.3.1. Iga sessiooniküpsis kehtib ainult veebilehitseja sessiooni ajal, pärast sessiooni see aegub. Iga lehitseja sessioon algab siis, kui avad oma veebilehitseja, ja lõpeb siis, kui selle sulged. Pärast veebisaidi külastust kõik sessiooniküpsised kustutatakse.

10.3.2. Püsiküpsised püsivad alles määratud aja jooksul (mis on igal küpsisel erinev). Püsiküpsised ei kustu veebilehitseja sulgemisel ja need salvestatakse Teie seadmesse. Need küpsised aktiveeritakse iga kord, kui külastad veebilehte, mis lõi konkreetse püsiküpsise. Püsiküpsise kustutamiseks peate muuta veebilehitseja sätteid.

Töötlemise alus:

10.4. Jarin Juomat kogub Teie isikuandmeid küpsiste abil Teie nõusoleku alusel. Teil on võimalik igal ajal veebilehitseja sätete kaudu kustutada või blokeerida küpsised, kuid nimetatud tegevus võib Jarin Juomat E-poe funktsionaalsust või omadusi häirida. Üldisemat teavet küpsiste kohta leiate aadressilt https://allaboutcookies.org.

11. Andmete avaldamine

11.1. Jarin Juomat võib Teie isikuandmeid avaldada oma kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele ja juhtorganite liikmetele ning Jarin Juomat teenust pakkuvate ettevõtete töötajatele (sh FIE-d) ning Jarin Juomale kaupa tarnivate ettevõtete töötajatele (sh FIE-d), kui see on käesolevas andmetöötluspõhimõtetes nimetatud eesmärkide täitmiseks mõistlikult vajalik.

11.2. Teenusepakkujad, kellele Jarin Juomat võib Teie isikuandmeid avaldada on nt inkassoteenust, turvateenust, audiitorteenust, IT teenust (Maksekeskus OÜ), turundusteenust (2Kuumus OÜ) ja kauba tarnet (Jet Express OÜ, Sendpack Eesti OÜ) pakkuvad ettevõtjad.

11.3. Lisaks eelnimetatule võib Jarin Juomat Teie isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele:

11.3.1. seaduses sätestatud juhtudel;

11.3.2. enda õiguste või huvide kaitsmiseks;

11.3.3. kui Jarin Juomat soovib müüa või müüb Jarin Juomat ettevõtte või varad või osa neist, misjuhul võib Jarin Juomat avaldada Teie isikuandmeid ostjale ja tema nõustajatele.

11.4. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

11.5. Jarin Juomat ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a käesolevas andmetöötluspõhimõtetes nimetatud juhtudel.

11.6. Käesolevas andmetöötluspõhimõtetes loetletud isikuandmete saajad ja nende liigid võivad muutuda. Kui soovite, et Teid teavitataks Teie isikuandmete saajate muutumisest, võtke Jarin Juomaga ühendust käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil, lisades oma kirja järgneva teabe: „Soovin saada teavet oma isikuandmete saajate muutumise kohta. Eesnimi, perekonnanimi“.

12. Teie isikuandmete turvalisus

12.1. Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetega. Teie isikuandmete töötlemise käigus rakendab Jarin Juomat korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

13. Teie õigused

13.1. Alljärgnevad punktid 14-17 sisaldavad teavet Teie õiguste kohta seoses Jarin Juomat poolt isikuandmete töötlemisega ning juhtude kohta, mil Te neid õigusi kasutada saate. Kui soovite oma õiguste kohta lisateavet või kui soovite oma õigusi kasutada, võtke Jarin Juomaga ühendust käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil.

13.2. Jarin Juomat annab teavet õiguste kasutamise taotlusega seoses võetud meetmete kohta põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest. Olenevalt taotluse keerukusest ja saadud taotluste arvust võib Jarin Juomat eelnimetatud tähtaega pikendada 2 (kahe) kuu võrra. Kui selline tähtaja pikendamine on vajalik, teavitab Jarin Juomat teid sellest ja pikendamise põhjustest 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest.

13.3. Jarin Juomal on õigus keelduda Teie alltoodud õiguste rakendamisest ainult õigusaktides, sh isikuandmete kaitse üldmääruses, sätestatud juhtudel.

14. Õigus nõusolek tagasi võtta

14.1. Juhul, kui Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid nõusoleku alusel siis võite selle igal ajal tagasi võtta esitades vastavasisulise palve käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil.

15. Õigus tutvuda oma isikuandmetega

15.1. Jarin Juomat soovib, et Te mõistaksite täielikult, kuidas Jarin Juomat Teie isikuandmeid töötleb, ning et Te ei peaks selle tõttu mingeid ebamugavusi kogema. Võite igal ajal Jarin Juomaga ühendust võtta käesoleva andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil ja küsida, kas Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid ja kuidas.

15.2. Kui Jarin Juomat töötleb Teie isikuandmeid, on Teil õigus nendega tutvuda. Kui soovite seda teha, saatke Jarin Juomale kirjalik taotlus käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil ja tuvastage oma isik.

15.3. Eelnimetatud päringute või taotluse esitamisel palume järgida õigluse ja mõistlikkuse põhimõtteid.

16. Õigus nõuda lisateavet

16.1. Loodame, et mõistate, et isikuandmete töötlemise viisidest on väga raske ammendavat ülevaadet anda. Jarin Juomat püüab anda võimalikult selget ja põhjalikku teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta ning kohustub andmetöötluspõhimõtteid ajakohastama, kui Jarin Juomat isikuandmete töötlemise kord muutub. Sellegipoolest, kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete kasutamise kohta, vastab Jarin Juomat Teile hea meelega või annab Teile nii palju lisateavet, kui Jarin Juomat saab avaldada.

17. Täiendavad õigused

17.1. Alljärgnevalt leiate teavet täiendavate õiguste kohta, mida saate kasutada järgneva korra kohaselt edastades teavitus õiguse kasutamise soovist käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil.

17.1.1. Teil on õigus nõuda, et Jarin Juomat parandaks Jarin Juomat valduses olevates Teie isikuandmetes esinevad vead. Sellisel juhul võib Jarin Juomat paluda Teil kinnitada parandatud teabe õigsust.

17.1.2. Teil on õigus nõuda, et Jarin Juomat kustutaks Teie isikuandmed:

17.1.2.1. kui Teie isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Jarin Juo,at neid töötles;

17.1.2.2. kui võtate oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning Jarin Juomal puudub muu õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks;

17.1.2.3. kui esitate vastuväite isikuandmete töötlemisele, mida Jarin Juomat on teostatud õigustatud huvi alusel, ja Jarin Juomal pole töötlemiseks õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või Jarin Juomat õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgi;

17.1.2.4. kui esitate vastuväite isikuandmete töötlemisele, mida Jarin Juomat on teostanud Teie poolt saadud nõusoleku alusel;

17.1.2.5. kui Jarin Juomat on Teie isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikult;kui Jarin Juomat on Teie isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikult;

17.1.2.6. kui Teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Jarin Juomat suhtes kohaldatava Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

17.1.3. Teil on õigus nõuda, et Jarin Juomat piiraks Teie isikuandmete töötlemist, või esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes:

17.1.3.1. perioodil, mis on vajalik andmete õigsusega seotud taotluste esitamisel Teie isikuandmete õigsuse kontrollimiseks;

17.1.3.2. Teie isikuandmete ebaseadusliku kogumise, säilitamise või kasutamise korral, kui otsustate andmete kustutamist mitte taotleda;

17.1.3.3. kui Jarin Juomat ei vaja enam Teie isikuandmeid, kuid Teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

17.1.3.4. perioodil, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas Jarin Juomal on Teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks ülekaalukas õiguslik alus, kui kasutate oma õigust esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.

17.1.4. Teil on õigus nõuda Jarin Juomalt Teie nõusoleku alusel või lepingu täitmise eesmärgil kogutud andmete ülekandmist teisele andmetöötlejale, juhul kui Jarin Juomat on andmeid töödelnud automaatselt. Selle õiguse kasutamise korral edastab Jarin Juomat Teile koopia teilt saadud andmetest.

17.1.5. Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes juhtudel, kui Jarin Juomat töötleb isikuandmeid oma õigustatud huvide kaitsmiseks, kuid Jarin Juomat puudub ülekaalukas õiguslik alus Teie isikuandmete kasutamise jätkamiseks.

18. Kaebused

18.1. Kui arvate, et Teie kui andmesubjekti õigusi on rikutud, võtke Jarin Juomaga viivitamatult ühendust vastavalt punktis 9 toodud korrale. Jarin Juomat lubab, et kaebuse saamisel vastatakse Teile mõistliku aja jooksul ja teavitatakse Teid kaebuse menetlemise käigust ning seejärel ka selle tulemusest.

18.2. Kui kaebuse menetlemise tulemus pole Teie jaoks rahuldav, võite pöörduda järelevalveasutuse poole, kelleks on Eesti Vabariigi Andmekaitseinspektsioon (https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/inspektsioonist).

19. Vastutus

19.1. Teie vastutate Jarin Juomale edastatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Teie esitatud andmete muutumisel peate Jarin Juomat sellest viivitamatult e-posti teel teatama. Jarin Juomat ei vastuta ühelgi juhul kahju eest, mis on Teile tekkinud Jarin Juomale ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete esitamise või esitatud isikuandmete muutumisest teatamata jätmise tõttu.

20. Andmetöötluspõhimõtete muutmine

20.1. Jarin Juomal on õigus käesolevaid andmetöötluspõhimõtteid igal ajal ajakohastada või muuta. Ajakohastatud või muudetud andmetöötluspõhimõtted hakkavad kehtima hetkel, mil need avaldatakse Jarin Juomat veebilehel. Seetõttu soovitame seda aeg-ajalt külastada ja veenduda, et Jarin Juomal andmetöötluspõhimõtete kehtiv versioon oleks Teile vastuvõetav.

20.2. Pärast andmetöötluspõhimõtete uuendamist, teavitab Jarin Juomat Teid muudatustest, mida Jarin Juomat peab oluliseks, avaldades need oma veebilehel. Kui logite Jarin Juomat E-poodi sisse pärast sellise teatise avaldamist, nõustute uuendatud versioonis esitatud uute tingimustega. Allpool märgitud uuendamiskuupäev näitab Jarin Juomat andmetöötluspõhimõtete viimase uuenduse kuupäeva.