KRUG Grande Cuveé 75cl

Müügitingimused

Liquid Trade OÜ E-POE MÜÜGITINGIMUSED
Seisuga 01.12.2023

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Jarin Juomat e-poe (Liquid Trade OÜ) edaspidi: “JJ e-pood” müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad JJ e-poest ostmisel internetiaadressilt www.jarinjuomat.fi.

Toodete müüja on Liquid Trade OÜ (edaspidi: müüja), aadress Paekaare tee 2, Viimsi 74010, registrikood 14029839, tel 58868679, e-posti aadress epood@jarinjuomat.fi.

Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja JJ e-poest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.jarinjuomat.fi. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Kasutades JJ e-poe veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

1.5. Klient nõustub JJ e-poe tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.6. JJ e-poe veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.7. Müüjal on õigus ühepoolselt müügitingimusi (sh.hinda) muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.jarinjuomat.fi.

Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.8. JJ e-poe klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post epood@jarinjuomat.fi ja telefon 5886 8679.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab JJ e-poes esitada kas kliendina sisse logides või anonüümse kliendina.

2.2. Klient valib JJ e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.2.1. Alkoholi ja tubakatooteid (sh tubakatootega seonduvaid tooteid) müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased. Kliendi vanust kontrollitakse alkoholi ja tubakatoodete üleandmisel.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

2.8. Kui klient on tellimuse vormistamisel andnud nõusoleku toote asendamiseks ja müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, siis asendab müüja selle analoogse tootega (edaspidi: asendustoode).

2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse kliendile puuduoleva toote maksumus.

2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe.

2.11. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus.

3. TOOTE HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad JJ e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses.

3.3. Juhul, kui klient valib tellitud toodete müüja poolt kohale toimetamise (s.t ei tule ise toodetele järele), lisandub müügihinnale toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tingimuste punktile 4.3

3.4. Tellimuse eest saab tasuda turvaliselt meie makseteenuste partneri Maksekeskus OÜ vahendusel. Makse teostamiseks saab kasutada järgnevaid panku:
Eesti – Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Revolut
Läti – Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, Revolut
Leedu – Swedbank, SEB, Luminor, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele, Revolut
Soome – OP Financial Group, Danske Bank, Nordea, Revolut
Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga vahel sõlmitud lepingule.

3.5. Makseid vahendab Maksekeskus OÜ. Tasumine toimub väljaspool veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole.

Liquid Trade OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus OÜ-le.

4. TOODETE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellitud tooteid võib kätte saada määratud kauplustes (edaspidi: JJ e-poe väljastuspunkt) või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga või saadetakse kaup pakiautomaati.

JJ e-poe väljastuspunktiks on Jarin Juomat (Paekaare tee 2, Viimsi).

4.2. Toodete kättesaamine JJ e-poe väljastuspunktis

4.2.1. JJ e-poe väljastuspunktis toimub toodete väljastamine kõigil nädalapäevadel, 10:00-19:00. JJ e-poe väljastuspunktist väljastamise korral ei lisandu toodete hinnale lisatasu.

4.2.2. Tooted on JJ e-poe väljastuspunktis kättesaadavad tellimuses määratud ajavahemikul.

4.2.3. Tooted saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) või kokku lepitud turvakoodi ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tooted väljastamata.

4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mitte tulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud.

4.2.5. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, antakse tooted üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

4.3. Toodete kättesaamine kulleriga

4.3.1. Toodete kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning määrata aadress.

4.3.2. Kulleriga toodete kättesaamisel lisandub kohaletoimetamise tasu tellimuse kohta (sisaldab käibemaksu).

Kuller hind on 5.90€. Alates 100€ ostu puhul on tavakuller tasuta.


4.3.3. Tooted toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajavahemikul.

Kuller: Tarne 3 päeva jooksul (Pärast ostu sooritamist võetakse kliendiga ühendust ning lepitakse kokku täpne kliendile toimetamise aeg). Toodete üleandmise täpse aja lepib kuller kliendiga kokku telefoni teel.

4.3.4. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise.

Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist kulleri jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendi poolse asjaolu tõttu toodete kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on rikkunud lepingu tingimusi.

4.3.5. Alkoholi üleandmisel on kulleril õigus nõuda vanuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi esitamist. Dokumendi mitte-esitamisel on kulleril õigus jätta eelpool nimetatud tooted üle andmata.

4.3.6. Juhul, kui tooted jäävad õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kättetoimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse.

4.4. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.4.1. Toodete kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele.

4.4.2. Kui toodete kättesaamisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

Toodete kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik toodete kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks ja volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile ulatuses, mis on vajalik maksete teostamiseks.

5.2. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja arveldusarve number.

6. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
7.2. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.3. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtu poole.